Kỹ Năng Lãnh Đạo

Để trở thành nhà lãnh đạo hình mẫu cần làm những gì?

Luôn cho thấy sự đồng cảm – Hãy thay đổi hành vi ứng xử và hãy nghĩ kỹ về tác động của Bạn đối với

Làm sao để nhân viên có tác phong công nghiệp nhất?

(Hai ví dụ này chính là các quy định bất thành văn – một dạng của văn hoá doanh nghiệp đã được áp dụng thành

Cải tiến nhỏ – Tiến bước lớn thành công

Thời gian đầu có thể cho góp ý tả bổ xiểng, nhưng khi ý tưởng cạn dần cần tổ chức tiếp nhận ý kiến theo

Lãnh đạo kiểu đường phố là như thế nào?

Biết cách tạo vùng nổi bật để tạo sự so sánh thành tích cho các vùng khác vươn lên. Ganh tị thành tích (tích cực)

Lãnh đạo để dẫn dắt nhân viên đi đến thành công

Nhưng cái gì đã ăn vào bản ngã sẽ trỗi dậy rất mãnh liệt. Sau một số trận thanh thoát, càng về cuối giải, cái

Hiểu đúng tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi trong kinh doanh

Chủ DN khi được tôi tư vấn thì ồ lên, họ không ngờ rằng, tại sao một tầm nhìn tốt lại giá trị đến như