Đổi Việc

Chống rủi ro hiệu quả khi “nhảy việc” hiện nay

Không chỉ tham khảo mọi người, bạn cần phải biết nắm bắt cơ hội và sử dụng trực giác của mình để nhận thấy bạn

Không nên “kén cá chọn canh” khi tìm việc

Trong thời buổi hiện giờ, các công ty đều hạn chế mức chi phí, các hình thức thu – chi được tính toán kỹ càng

Ứng xử khi xin thôi việc thông minh nhất

Nếu đến thời hạn bạn xin nghỉ mà công ty chưa tìm được nhân viên thay thế hãy đề nghị với cấp trên cho phép

Thắc mắc: Được hay mất khi quyết định “Nhảy việc”?

Thông thường một công ty mới sẽ trả cao hơn để lôi kéo bạn về với họ, vì họ đã tìm hiểu rất kỹ về

Việc nên làm trước lúc nhảy việc

Bạn phải báo trước thời hạn nghỉ việc đúng luật để nhận các khoản trợ cấp khi thôi việc. Đồng thời ban lãnh đạo cũng

Bí quyết nhảy việc thành công ít người biết

Lý do mong muốn làm chủ là một lý do chính đáng. Tuy nhiên hình như bạn đang chỉ nhìn thấy mặt tích cực của